Jakich rodzin szukamy?

Pragniemy stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie czuł się dobrze. Chcemy skupić ludzi o podobnym systemie wartości, by wzajemna współpraca była przyjemna, przynosiła wszystkim satysfakcję i dobre owoce. Chcemy, by szkoła i dom były miejscami wspierającymi się wzajemnie w opiece nad dzieckiem i wspomaganiu go w znalezieniu własnej drogi życiowej.

Przyjęcie dziecka - przyjęcie rodziny

Przyjęcie dziecka do Wolnej Szkoły Artystycznej "Horyzonty wyobraźni" poprzedzone jest indywidualnym spotkaniem rodziców i ucznia z nauczycielami szkoły, poznaniem wzajemnych oczekiwań i podjęciem obopólnej decyzji o współpracy.Poszukujemy rodzin dla których wartością jest wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości - w atmosferze szacunku, komunikując się bez przemocy (NVC), szanując swoje wzajemne granice, emocje i potrzeby.

"Dziecko potrzebuje do rozwoju nieidealnego rodzica, bo ono samo również nie będzie nigdy idealne. Będzie popełniało błędy, a więc dobrze jest, żeby zobaczyło, jak myli się ktoś inny. Będzie krzywdziło innych ludzi, a więc potrzebuje zobaczyć, jak można naprawiać krzywdę. Będzie czasem, jak każdy żywy człowiek, zapominało o swoich obietnicach, łamało swoje postanowienia, działało pod wpływem emocji. [...] Żeby dziecko umiało przeżywać konflikty i dobrze się kłócić, żeby konflikt nie był dla niego elementem zrywania relacji, tylko dochodzeniem do porozumienia, potrzebuje zobaczyć, jak potrafią się dobrze kłócić bliscy mu dorośli. Tak samo potrzebuje doświadczyć takiej dobrej kłótni. Dobrej, to znaczy takiej, w której duży ładunek emocjonalny związany z trudną sytuacją nie powoduje wzajemnego ranienia się, a raczej lepsze porozumienie"
Agnieszka Stein, "Dziecko z bliska idzie w świat"

Książki, które polecamy

Jesper Juul - Twoje kompetentne dziecko
Jesper Juul - Przestrzeń dla rodziny
Jesper Juul - Życie w rodzinie
Jesper Juul - Kryzys szkoły
Agnieszka Stein - Dziecko z bliska
Agnieszka Stein - Dziecko z bliska idzie w świat
Marshall Rosenberg - Wychowanie w duchu empatii
Marshall Rosenberg - W świecie porozumienia bez przemocy
Marshall Rosonberg - To, co powiesz może zmienić świat
Lawrence J. Cohen - Rodzicielstwo przez zabawę
Lawrence J. Cohen - Nie strach się bać
Richard Louv - Ostatnie dziecko lasu
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson - Szanujący rodzice, szanujące dzieci
Zofia Aleksandra Żuczkowska - Dialog zamiast kar
Joanna Berendt, Magdalena Sendor - Dogadać się z dzieckiem
Alfie Kohn - Wychowanie bez nagród i kar