Szkoła

Organizacja szkoły

Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne rozwijające indywidualne zdolności każdego dziecka.
Realizuje obowiązującą w Polsce podstawę programową MEN, wzbogacając ją o program autorski oraz o poszerzony program zajęć muzycznych.

Edukacja dzieci szkolnych realizowana jest w ramach nauki poza szkołą na podstawia art.16 ust. 8 i następne Ustawy o systemie oświaty, natomiast edukacja przedszkolna realizowana jest w ramach punktu przedszkolnego pod nadzorem MEN.

Zajęcia odbywają się bez ścisłego podziału na klasy. Grupy są mieszane wiekowo, dzięki czemu młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze mają okazję dzielić się swoją wiedzą i pasjami z młodszymi. Jeden opiekun przypada na mniej więcej 8 dzieci.

Podczas zajęć fakultatywnych podział ten będzie ulegał zmianie zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci. W szkole odbywają się także zajęcia i warsztaty stałe.

W naszej szkole nie ma dzwonków, ocen, klasówek. Nie stosujemy systemu kar i nagród (w żadnej formie). Zamiast tego uczymy się poprzez doświadczanie świata, praktyczne działanie, zabawę, działalność artystyczną, współdziałanie w grupie. Porozumiewamy się bez przemocy. Myślimy samodzielnie i dajemy sobie prawo do popełniania błędów. Podczas zajęć fakultatywnych rozwijamy nasze pasje i zainteresowania.

Towarzysząc dzieciom stymulujemy ich naturalną chęć do nauki i poszerzania swojej wiedzy oraz kompetencji. Zwracamy uwagę na to, jakie są aktualne potrzeby, gdzie i jak może skorzystać z tego, czego w szkole się uczy. Dalekie nam jest myślenie o szkole jako o przygotowaniu do życia "potem".

Poprzez czynne działania dzieci mają możliwość szybkiego sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Buduje to poczucie własnej wartości wsparte na mocnym fundamencie przekonania o byciu kompetentnym.

W naszej szkole uczymy się funkcjonowania w grupie i społeczeństwie, dostarczamy także praktycznych wzorców rozwiązywania konfliktów, współdziałania i odpowiedzialności.

Zakładamy, że całość zajęć uczniów odbywać się będzie w godzinach pracy szkoły, by w późniejszych godzinach nie byli oni pozbawieni odpoczynku. Pragniemy stworzyć dzieciom optymalne warunki do rozwoju (na życzenie możliwość organizacji innych, dodatkowych zajęć - odpłatnie), by po szkole mogły korzystać z czasu wolnego. Rozwiązanie to jest korzystne także dla rodziców, którzy będąc zwolnieni z konieczności dowożenia swoich dzieci na popołudniowe i wieczorne zajęcia dodatkowe zyskają sposobność budowania i pogłębiania relacji rodzinnych.

Bardzo ważny jest dla nas czas na świeżym powietrzu, dlatego codziennie, niezależnie od pogody, wychodzimy na dwór. Jesteśmy bardzo elastyczni i reagujemy na potrzeby dzieci i otaczające nas środowisko. Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia na dworze, gdy pogoda nam dopisuje.

Proponowane zajęcia i warsztaty

  • Język angielski
  • Język hiszpański (grupa szkolna)
  • Muzyka
  • Matematyka
  • Zajęcia teatralne
  • Zajęcia sportowe
  • Zajęcia logopedyczne
  • Szachy
  • Basen(dla chętnych, dodatkowo płatne)
  • i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci

Wyżywienie

Bardzo dużą wagę przykładamy do jakości jedzenia.
Obiad będzie przygotowywany przez firmę cateringową specjalizującą się w zdrowym żywieniu. Istnieje możliwość zamówienia obiadów wegetariańskich.