Jak wygląda nasz dzień?


Spotykamy się w grupie maksymalnie 12-osobowej od poniedziałku do piątku. Godziny nie są ściśle ustalone – można dołączyć i wyjść o dowolnej porze, ale rekomendujemy, by wszyscy byli już na naradzie porannej, tak aby wspólnie zacząć dzień.

7:30 – 9:30 – schodzenie się dzieci, swobodne zabawy
9:30 – 10:00 – narada, planowanie dnia, osadzenie się w tym co przed nami
10:00 – 15:30 – zajęcia, warsztaty, wyjścia na dwór
15:30 – 17:00 – swobodne zabawy, wyciszanie, rozchodzenie się do domów

Dzieci z klas 1-3 rozwijają swoją wiedzę i zainteresowania poprzez różnorakie zajęcia z tzw. edukacji wczesnoszkolnej ze swoim opiekunem oraz w trakcie zajęć i warsztatów prowadzonych przez innych dorosłych.

Dużą popularnością cieszą się również tzw. projekty dzieci – jest to zaplanowany czas, podczas którego dzieci dzielą się swoją wiedzą z innymi.

Raz w tygodniu grupa ma zaplanowany dzień wycieczkowy, podczas którego odwiedzamy instytucje, miejsca i wydarzenia z Wrocławia, a także chętnie wyjeżdżamy poza nasze miasto.