O nas


Edukacja domowa w klasach I-III

Skoro tu jesteś to zapewne szukasz miejsca dla swojego dziecka i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej.

Zanim jednak przeczytasz o tym konkretnym projekcie – zapraszamy do zapoznania się z tym, jakie są nasze główne założenia edukacji i co nas napędza do działania. O tym wszystkim przeczytasz TUTAJ.

W ramach projektu Wczesnoszkolna Edukacja Domowa „Horyzonty Wyobraźni” fundacja prowadzi zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci z edukacji pozaszkolnej, zapewniając im opiekę od poniedziałku do piątku.

Oferujemy wsparcie rodzin w edukacji dzieci i w rozwijaniu ich zainteresowań poprzez bezpośrednie doświadczanie świata.

Bliskie jest nam podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. W towarzyszeniu dzieciom ważne jest dla nas pozostawianie im przestrzeni do tworzenie przekazywanie nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale i umożliwianie im nabywania kompetencji społecznych.

Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania dziecka.
Realizuje obowiązującą w Polsce podstawę programową MEN.

Edukacja dzieci szkolnych realizowana jest w ramach nauki poza szkołą na podstawie art.16 ust. 8 i następne Ustawy o systemie oświaty – przy współpracy z Niepubliczną Szkołą Podstawową „Inspiracja”.

Zajęcia odbywają się bez ścisłego podziału na klasy. Grupy są mieszane wiekowo, dzięki czemu młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze mają okazję dzielić się swoją wiedzą i pasjami z młodszymi. Nie ma u nas dzwonków, ocen, klasówek. Zrezygnowaliśmy z systemu kar i nagród oraz z wszelkiej formy oceniania – opieramy się na informacji zwrotnej, która zakłada że błędy to naturalna rzecz w procesie nauki. Wierzymy w kompetencje dzieci.

Towarzysząc im podążamy za ich naturalną chęć do nauki i poszerzania swojej wiedzy oraz kompetencji.Uczymy się poprzez doświadczanie świata, praktyczne działanie, zabawę, działalność artystyczną, współdziałanie w grupie.

Porozumiewamy się bez przemocy. Myślimy samodzielnie i dajemy sobie prawo do popełniania błędów.

Poprzez czynne działania dzieci mają możliwość szybkiego sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Buduje to poczucie własnej wartości wsparte na mocnym fundamencie przekonania o byciu kompetentnym.

Uczymy się funkcjonowania w grupie i społeczeństwie, dostarczamy dzieciom także praktycznych wzorców rozwiązywania konfliktów, współdziałania i odpowiedzialności.

Bardzo ważny jest dla nas czas na świeżym powietrzu, dlatego codziennie, niezależnie od pogody, wychodzimy na dwór. Jesteśmy elastyczni i reagujemy na potrzeby dzieci i otaczające nas środowisko. Zdarza się, że prowadzimy zajęcia na dworze, gdy pogoda nam dopisuje.