Jakich rodzin szukamy?


Skupiamy rodziny, dla których rozwój dziecka, w poszanowaniu jego prawa do niezależności i wolności do podejmowania decyzji, jest ważny. Pragniemy tworzyć miejsce dla ludzi o podobnym systemie wartości, by wzajemna współpraca była przyjemna, przynosiła wszystkim satysfakcję i dobre owoce. Chcemy, by nasze przedszkole oraz domek były miejscami wspierającymi się wzajemnie w opiece nad dzieckiem i wspomaganiu go w znalezieniu własnej drogi życiowej.

Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.

J. KORCZAK