Kompetencje społeczne są równie ważne jak wiedza

Wychowanie w duchu empatii

Bliskie jest nam podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. Uważamy za bardzo wartościowe przekazanie dzieciom nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale i umożliwienie im nabywania kompetencji społecznych.

Rozwój wszechstronnych zainteresowań

Dziecko uczy się poprzez bezpośrednie doświadczanie świata. Nasze zajęcia rozwijają indywidualne predyspozycje dziecka. Tematy dobierane są pod aktualne zainteresowania dzieci. Dzieci chętnie uczą siebie nawzajem tego czym się interesują.

Artystyczny profil szkoły

Poza ogromną radością związaną z tworzeniem i wykonywaniem muzyki zdolności muzyczne wpływają na zdolności matematyczne, a także na tempo uczenia się w przyszłości języków obcych (dzieci umuzykalnione łatwiej zapamiętują "melodię" języka).